Verticale landbouw: hét antwoord op het voedseltekort van de wereld?

Gezonde Voeding

Gepubliceerd op: 27 mei 2017

In 2000 vroeg een professor milieukunde aan zijn studenten om een oplossing te bedenken voor de toenemende druk op de voedselproductie door de groeiende wereldbevolking in 2050. Naar verwachting moeten dan negen miljard mensen gevoed worden. Hoe gaan we dat doen?

Die professor was Dickson Despommier van de Columbia University in New York. Hij introduceerde in 2001 het ‘Vertical Farm Project’ om braakliggend terrein in steden om te toveren tot verticale boerderijen. Daarover is het volgende geschreven: ‘Professior Dickson Despommier verwacht dat hier het jaar rond voedsel kan worden gekweekt, met minder water, afval en brandstof. Om aan binnenlandbouw te doen, is druppelirrigatie, aerocultuur en hydrocultuur nodig. Daarbij kan het gereinigde water van afvalwaterzuiveringsinstallaties in steden dienstdoen. Onder meer wordt brandstof bespaard op transport doordat de afstand tot de consumenten in de stad beperkt is.’ (Bron: wikipedia)

Hoewel er anno 2017 verschillende concepten voor verticale boerderijtorens zijn gerealiseerd, spotten we in Nederland ‘slechts’ kleine verticale boerderij-iniatieven.

Slim licht is de toekomst

Verticale landbouw is geboren uit de uitdagingen waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd. In de miljoenen jaren dat onze gewassen groeien onder zonlicht, hebben ze geleerd om verschillende lichtkwaliteiten te herkennen en om te zetten in energie om te groeien. Dat doen ze door fotoreceptoren te gebruiken als hun “ogen”. Deze fotoreceptoren zien alleen blauw of rood licht. Het is nu mogelijk om LED’s te maken die het blauwe en rode licht uitstralen die de planten nodig hebben, met uitzondering van andere delen van het spectrum. Professoren stellen dat we nu in staat zijn om invloed uit te oefenen op hoe lang een gewas moet groeien, hoe snel het groeit en wanneer het bloeit.

Grow Up Urban Farms

Deze LED’s maken het mogelijk om gewassen te groeien op plaatsen waar er weinig ruimte en geen natuurlijk licht is. Tom Webster, bioloog, en zijn zakenpartner Kate Hofman richtte GrowUp UrbanFarms op in een magazijn zonder ramen in Londen. In een artikel van Independent zegt hij het volgende: “Het idee is om te eten te verbouwen in de buurt van waar het wordt gebruikt, in commerciële volumes.”

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.