‘The good, the bad and the ugly’: Vertical Farming

Leefomgeving

Gepubliceerd op: 27 mei 2017

Vertical Farming is in de agrifood wereld inmiddels een vertrouwd begrip. De projecten en initiatieven raken in toenemende mate bekend onder het grote publiek. Met Vertical Farming wordt er een brug geslagen tussen de agrarische en stedelijke levenstijl. Kun jij je al iets voorstellen bij een verticale boerderij tussen de wolkenkrabbers in de grote stad? 

Het gaat om gebouwen waar een volledig ecosysteem wordt nagebootst om gewassen, geschikt voor dit soort ‘stapelbare’ teelt, in de hoogte te verbouwen. Men noemt het een fascinerende propositie die perfect kan harmoniseren met de ruimtelijke en natuurlijke elementen en mogelijk dé oplossing om voldoende voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking.

Vertical farming lijkt het milieu minder te belasten, kosten omlaag te brengen en een voedseltekort te kunnen voorkomen. Omdat er voor- én tegenstanders zijn, zetten wij ‘the good’, ‘the bad’ en ‘the ugly’ op een rijtje!

The Good

Genoeg eten voor de groeiende wereldpopulatie
Een blik op de toekomst, leert ons dat de bevolking exponentieel toeneemt. We hebben in 2025 niet voldoende ruimte voor de landbouw die er nodig is voor ons voedsel. In dit geval kan een concept als verticale landbouw een efficiënt ruimtelijk systeem zijn voor het toenemende aantal monden om te voeden. De verticale uitlijning zet, net zoals wolkenkrabbers, geen druk op de totale dichtheid van een gebied. Helder!

Minder transportkosten
Als we het voor elkaar krijgen om midden in de stad bijzondere ‘farming districts‘ te realiseren, oogsten we het voedsel precies waar we het willen hebben: in de stad. Dat zou betekenen dat de kosten voor logistiek flink zullen dalen.

Vriendelijk(er?) voor Planeet Aarde
Nadelige gevolgen van landbouw, zoals ontbossing, wildgroei en meer, worden tegengegaan. Daarnaast worden alle gewassen organisch verbouwd, er zijn geen pesticiden of insecticiden meer nodig.

Efficiënte ecosystemen
De verticale boerderij waarin het voedsel wordt geproduceerd, is een krachtig gecontroleerde broeikas voor grotere gewasopbrengsten en zal de behoefte aan pesticiden en meststoffen terugdringen.

Kortom, Vertical Farming levert veel schonere steden die de aarde minder snel opwarmen.

The Bad

Minder banen in de logistieke sector
We hebben het over hoe verticale landbouw de transportkosten aanzienlijk kan verminderen, maar daarentegen moet rekening worden gehouden met het feit dat de transportindustrie een belangrijk onderdeel vormt van onze algemene economie.

Meer energieverbruik
Verticale landbouw in een wolkenkrabber heeft veel zonlicht nodig om de boerderij te voeden. Zo wordt de binnentemperatuur van het gebouw gedurende de dag hoog gehouden. Dat betekent dat de temperatuur na zonsondergang sterk daalt. Om schommelingen te voorkomen is er meer energie nodig voor verwarmings- en koelsystemen.

The Ugly

Er is meer onderzoek nodig
Onderzoekers hebben een lange weg te gaan voordat ze ‘Vertical Farming’ in de praktijk kunnen brengen. Er moet veel onderzoek worden gedaan op het gebied van industriële microbiologie, hydrobiologie, engineering, natuurkunde, planten- en diergeneeskunde, afvalbeheer, volksgezondheid en stedenbouw.

Kosteneffectiviteit niet in orde
Wat is er nou nodig om een verticale boerderij van 60 hectare te bouwen? Er gaan verschillende schattingen rond die de bouwkosten en onderhoudskosten in kaart brengen. Toch liggen deze berekeningen nog te ver uit elkaar om al serieus te nemen.

Waarom zijn we zo kritisch?

Verticale boerderijen zijn mogelijk hét alternatieve antwoord voor de landbouw zoals we die nu kennen. Maar alleen als er bepaalde inventieve maatregelen worden genomen. Als verticale boerderijen hun eigen energie produceren (met zonne-, wind-, getij- of geotermische energie) en een oplossing hebben voor het gewasafval, lijkt het een serieuze(re) overweging voor álle steden ter wereld.

Er zijn meer artikelen geschreven die ‘de voors en tegens’ van Vertical Farming behandelen. Bovenstaande artikel leent argumenten van het artikel van EcoFriend, Countryfarms Lifestyles en dit artikel van Paul Cranch.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.