Privacy en bescherming van Persoonsgegevens

Versie: juni 2018

Doeleinden voor het verzamelen van gegevens

Persoongegevens van projectmedewerkers, (potentiele) leden, bezoekers en externe relaties van

het AgriFoodTech Platform (AFTP) worden verzameld om deze personen de kennisnieuwsbrieven en

uitnodigingen voor evenementen te kunnen versturen. De kennisnieuwsbrieven en uitnodigingen

worden verstuurd van uit het AgriFoodTech Platform en omvatten uitnodigingen voor

evenementen, ontwikkelingen en nieuwsberichten aangaande de Agri-, Food-, en Techbranche.

Uitnodigingen kunnen ook betrekking hebben op zelf georganiseerde evenementen, en daarnaast

kan aan projectmedewerkers, (potentiele) leden, bezoekers en externe relaties gevraagd worden

om deze uitnodigingen te delen met het eigen netwerk.

Welke gegevens verzamelt AFTP en wie mag ze inzien

Voor het versturen van de kennisnieuwsbrieven en uitnodigingen verzamelt AFTP: voornaam,

achternaam en e-mailadres(sen). De gegevens worden alleen ingezien door FME en ZLTO en

worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

Opslag van de gegevens

De gegevens van projectmedewerkers, (potentiele) leden, bezoekers en externe relaties worden

bewaard totdat zij zelf aangeven geen deel meer uit te willen maken van het AFTP en dus geen

kennisnieuwsbrieven en uitnodigingen meer te willen ontvangen. Partijen kunnen op ieder moment

besluiten om zich uit te schrijven via de uitschrijfknop onderaan de kennisnieuwsbrief of door een

mail te sturen naar info@agrifoodtechplatform.nl.

Maatregelen ter bescherming van gegevens

De gegevens worden via een beveiligde website (https) aangemaakt en beheerd. Voor wat betreft

de fysieke en logische beveiliging van de systemen waar de website en de gegevens zijn

opgeslagen, zijn gangbare beveiligingsmaatregelen getroffen die een beveiligingsniveau

garanderen dat in de markt als voldoende veilig wordt gekwalificeerd.

Informatieplicht

AFTP heeft er voor gekozen om aan de op haar rustende informatieplicht aangaande gebruik, doel

en omgang met de persoonsgegevens plus de rechten die betrokkenen hebben ten aanzien van de

verwerking van de gegevens, te voldoen door het plaatsen van een privacyverklaring op de website

van AFTP (www.agrifoodtechplatform.nl)

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie op gang brengen en verbreden.
Neem ook een kijkje op ons Videokanaal. Wat vind jij van de ontwikkelingen?