‘Precision dairying’ is nieuwe ontwikkeling in VS

Gezonde Voeding

Gepubliceerd op: 14 augustus 2018

Precision dairying kan boeren helpen te begrijpen hoe de activiteiten van een individuele koe (eten, staan, rusten, melken) de melkproductie, melkkwaliteit en gezondheid beïnvloeden. Het efficiënt beheren van grote kuddes zou moeilijk zijn, zelfs onmogelijk, zonder deze nieuwste ontwikkeling op het gebied van computers en automatisering in de zuivelindustrie.

De meeste zuivelfabrieken hebben melkstallen en bijbehorende vrijstaande stalwoningen, die een dubbele of drievoudige productie per manuur hebben. Melkeenheden worden automatisch ontkoppeld om de gezondheidsproblemen in de uier te verminderen en de melkkwaliteit te verbeteren.

De meest recente technologische vooruitgang die van invloed is op de zuivelindustrie in de Verenigde Staten, is de ontwikkeling van automatische melksystemen. Met deze robotmelkers beslissen de koeien zelf wanneer ze gemolken moeten worden, zonder dat de mens daarbij moet helpen. Lees hier meer over deze ontwikkeling!

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.