Kan vertical farming de wereld voeden en de landbouwsector veranderen?

Innovaties

Gepubliceerd op: 22 juni 2018

Ongerept natuurgebied verandert in landbouwgrond om de groeiende wereldbevolking te voeden. Intensivering van agrarische productie is nodig om voedselzekerheid in 2050 te garanderen. Ondanks alle inspanningen – met negatieve impact op het milieu – worstelen we nog steeds met dit streven. Vertical farming is mogelijk een oplossing om het hele jaar door hogere gewasopbrengsten te produceren op minder vierkante meters dan conventionele landbouw.

De voordelen van vertical farming

Boeren kunnen de omgeving van de gewassen in verticale boerderijen beter reguleren en controleren: de gewassen worden niet blootgesteld aan vervelende weersomstandigheden of droogte. Ook vochtigheid, het toevoegen van voedingsstoffen en bewateren is eenvoudiger waardoor de optimale groeiomstandigheden sneller worden bereikt. De gecontroleerde omgeving maakt het zelfs mogelijk om planten meer dan één keer per jaar te oogsten, wat resulteert in hogere opbrengsten dan traditionele landbouw.

Dit artikel claimt dat verticale boerderijen duurzamer zijn dan conventionele boerderijen omdat ze minder water verbruiken (dat vaak door het systeem wordt gerecycleerd), minder ruimte innemen en gebruik maken van minder fossiele brandstoffen omdat ze niet afhankelijk zijn van zware machines zoals tractoren en oogstmachines. Technologie helpt ‘vertical farmers’ om de beste opbrengst te realiseren.

De nadelen van vertical farming

AgriFoodTech Platform wil ook de bezwaren voor vertical farming belichten. Zo lopen de kosten voor het opzetten van een verticaal bedrijf tot in de miljoenen. Daarnaast is het lastig om een geschikte locatie – zoals een verlaten pakhuis of groot gebouw – in een stedelijke omgeving te vinden. Omdat verticale boerderijen afhankelijk zijn van elektriciteit en strenge milieucontroles, moet de locatie betrouwbaar en veilig zijn. Niet ieder oud, verlaten pand voldoet aan die eisen.

Niet elk gewas dat traditioneel wordt gekweekt, kan met succes worden grootgebracht in een vertical farm. Bladgroenten en kruiden doen het goed binnen, terwijl tarwe en aardappelen lastiger te telen zijn in een vertical farm. De gewassen die worden geoogst uit een verticale tuin zijn beperkt.

De toekomst van vertical farming

Naarmate de technologie verder ontwikkelt,  groeit de efficiëntie en productiviteit van vertical farms. Als het niet dé oplossing voor voedselzekerheid blijkt te zijn, leidt het idee wél tot een gesprek over het veranderen van de landbouwindustrie en het vinden van betere, duurzamere manieren om voedsel te verbouwen.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.