‘In deze sector lopen we voorop in flexibiliteit’

Nieuws

Gepubliceerd op: 4 december 2018

Auteur: Jan Claassen (directeur LTO Nederland)

Grondstoffen worden verspild. Korte-termijn-productiviteit en accent op economisch gewin wegen zwaarder dan de duurzame kwaliteit van bodem, lucht en water. Kortom: er worden vraagtekens geplaatst bij de volhoudbaarheid van het huidige voedselsysteem. Dit terwijl de mondiale vraag naar voedsel toeneemt. Verandering en nieuwe oplossingen zijn nodig. Maar hoe dan en gaat ons dit lukken?

Het is alom bekend dat succesvolle veranderingen gemeenschappelijke elementen in zich hebben. De belangrijkste zijn: de urgentie om de huidige situatie c.q. problematiek aan te pakken, de aantrekkelijkheid van de nieuwe oplossing en de energie en drive van betrokkenen om van de huidige naar de nieuwe situatie te komen.

We zijn ‘verander-kampioenen’

Voor wat betreft de drive en energie om te veranderen, heb ik enorm vertrouwen in onze sector. De beperkte ruimte die we in Nederland met elkaar moeten delen om te werken, te wonen en te recreëren in combinatie met onze directe manier van met elkaar omgaan, heeft vooral ook de land- en tuinbouwers tot ‘top-veranderaars’ gemaakt. Geen enkele andere sector heeft sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw zoveel veranderingen voor de kiezen gekregen en verwerkt. Dat is soms lastig en vermoeiend, maar van de andere kant houdt het je scherp en fit en ga je daardoor voorop lopen in een globaliserende wereld. Ik ben dan ook zeker niet negatief over hoe we er nu voor staan. Er zijn al veel goede stappen gezet op het gebied van gezond en veilig voedsel, dierenwelzijn, plantgezondheid, aandacht voor de combinatie van natuur, landbouw en leefomgeving en het circulair maken van de voedselproductie. En onze inbreng bij de klimaattafels en bij de transitieagenda Biomassa en Voedsel onderstreept onze houding om continu te willen verbeteren.

What’s in it for everybody?

Blijft dat een nieuw toekomstperspectief er aantrekkelijk, haalbaar en volhoudbaar moet uitzien. Nieuwe oplossingen moeten uitnodigen en vertrouwen geven om vanuit meerdere belangen in beweging te komen. Dit betekent ook dat verschillende belanghebbenden elkaar moeten vinden. Het gaat niet om óf ecologie óf economie. Het gaat niet om óf mens óf dier óf natuur óf klimaat. Het gaat wel om het vinden van nieuwe evenwichten. Inleveren op het ene terrein en vooruitgaan op een ander gebied. Een nieuwe balans en nieuwe keuzes waarin de belanghebbenden die aan de realisatielat staan, zich herkennen.

Onderliggend zullen nieuwe technologieën ons in deze transitie helpen. In dit verband geloof ik sterk in de kracht van (draadloze) communicatie en het mede daardoor verder ontwikkelen van ‘Internet of Things’. Sensortechnologie en het op afstand volgen van zaken en het op afstand aan- en uitzetten van instrumenten, machines of schakelingen zal nog tot ongekende veranderingen leiden. Over tien jaar zie ik ook in de land- en tuinbouw een enorme toename van robotisering. Arbeidsintensief werk en toediening van nutriënten en medicijnen staan wat mij betreft bovenaan de lijst. Mooi, want daardoor kunnen boeren en tuinders meer tijd vrijmaken voor innovatie en doorontwikkeling.

De beste stuurlui aan boord

Het is belangrijk om – zoals we gewend zijn – als sector onze verantwoordelijkheid hierin te pakken. Het heeft geen zin om te wachten op wet- en regelgeving die ons overkomt. Wij hebben oplossingen en kunnen die realiseren. Belangrijk in deze is dat de overheid de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengt. Dat we samen luisteren naar elkaars onderscheiden invalshoeken. Maar ook dat alles gehoord hebbende een juiste weging van invalshoeken plaatsvindt. En dat wij als sector die de veranderingen tot stand moeten brengen, ook een belangrijke stem krijgen in de nieuwe oplossing en de weg ernaartoe. We moeten het samen met publiek en overheid doen, maar het kan niet zo zijn dat anderen langs de zijlijn staan te roepen hoe we het parcours moeten afleggen. Dat geldt nog meer voor het tempo dat we aankunnen en de economische haalbaarheid van te zetten stappen.

Disruptie Diner op 12 december
Wil jij met mij in gesprek over de toekomst van ons voedselsysteem? Dat kan op 12 december tijdens het AgriFoodTech Platform Disruptie Diner. Chef-kok Gilbert Kolff (Fond Rotterdam) en gastronomisch verhalenverteller Guus Thijssen (Guustronomie) verzorgen samen een speciaal menu in het thema van de avond en brengen innovatieve gastronomie naar jouw bord. Meer informatie? Kijk hier!

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.