Geautomatiseerd onkruidwieden – Nu of ooit?

Innovaties

Gepubliceerd op: 26 september 2019

Vanwege een dreigend tekort aan arbeidskrachten, eisen rondom voedselveiligheid en duurzame voedselproductie is de behoefte aan automatisering groter dan ooit. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk in de reguliere teelten. In de biologische teelt waar geen gebruik gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen en met de hand gewied wordt, wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die dit willen doen. Technologie kan hierbij een handje helpen.

Op 28 augustus jl. werd er door REWIN, ZLTO, FME, BOM, Foodtechpark Brainport, met ondersteuning van de Provincie Brabant een bijeenkomst georganiseerd waar Hightech bedrijven in contact werden gebracht met telers. De bijeenkomst vond plaats in Proeftuin Vredepeel. Hieruit kwam naar voren dat er al veel gedaan wordt aan ontwikkelingen, maar dat er ook nog het nodige moet gebeuren.

Op dit moment kan 70-99% van het onkruid al met gangbare mechanisatie bestreden worden. Om een goede teelt te garanderen is ook het wieden van die laatste procenten van belang.  Inmiddels zijn er vele ontwikkelingen, startups en bedrijven die al ver gevorderd zijn in de ontwikkeling van geautomatiseerd onkruidwieden. Een aantal machines is klaar (bijna-) voor gebruik en de volgende stap van testen en echte (commerciële-) toepassing is dichtbij. Om die laatste stap te zetten is het van belang om te kijken naar de huidige stand van technologie en te  kijken hoe dit verder verfijnd kan worden ten behoeve van specifieke toepassingen.

 

Tijdens de bijeenkomst van 28 augustus zijn er 3 casussen gedefinieerd waar de automatisering verder door ontwikkeld worden:
1. Vollegronds groenteteelt van o.a. knolvenkel, ijsbergsla, chinese kool, mini romana en bleekselderij
2. Onkruid in de bonenteelt, focus op uitwisseling van gegevens uit de gewas- en onkruid-herkenning, zodat deze omgezet kunnen worden in onkruidbescherming
3. Voorkomen van aardappelopslag

Op 1 oktober is er een vervolgsessie, gericht op photonica en sensoriek. Ondernemers (met teelt en/of technologie kennis) die willen aanhaken zijn van harte uitgenodigd om hiermee aan de slag te gaan. Geïnteresseerden kunnen zich ook melden bij het AgriFoodTech Platform

 

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.