Disclaimer

De door het AgriFoodTech Platform verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het AgriFoodTech Platform kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het AgriFoodTech Platform of haar partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Het AgriFoodTech Platform of haar partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het AgriFoodTech Platform worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van het AgriFoodTech Platform.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie op gang brengen en verbreden.
Neem ook een kijkje op ons Videokanaal. Wat vind jij van de ontwikkelingen?