DEMETER wil de Europese agrofoodsector digitaal transformeren

Innovaties

Gepubliceerd op: 27 oktober 2019

Het DEMETER-project volgt plantaardige en dierlijke producten van boer tot bord en vergroot de winsten op boerderijen. Landbouwtechnologie-experts over de hele wereld bundelen hun talenten, expertise en middelen met de gehele agrarische sector via een baanbrekend en resultaatgericht project.

Ondersteun boeren bij nauwkeurige besluitvorming
DEMETER laat zien hoe veld- en plantensensoren, weerstations, bewakings- en besturingsapparatuur helpen om in de toekomst duurzame en veilige landbouw- en voedselproductiesystemen te ondersteunen. Door de multi-actorenbenadering is het toekomstige landbouwprogramma bedoeld om het welzijn van boeren te verbeteren en te ondersteunen bij nauwkeurige besluitvorming.

Meer dan 38.000 apparaten en sensoren
Het programma van € 17 miljoen, gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020, omvat 25 implementatiesites, 6.000 boeren en meer dan 38.000 apparaten en sensoren verspreid over 318.000 hectare in 18 Europese landen. Er zijn 60 partners bij betrokken en er worden in vijf landbouwsectoren 20 verschillende proefprogramma’s uitgevoerd.

Gegevensanalyse optimaliseren
De betrokken deelnemers komen uit verschillende productiesectoren, waaronder zuivel, vlees, groenten, fruit en akkerbouwgewassen. Het gaat om productiesystemen, conventionele en biologische, en verschillende bedrijfsgroottes en -typen.

Grote namen in de wereldlandbouw zijn aan boord en een van de belangrijkste partners is de World Farmers Organisation. Volgend jaar worden geïnteresseerde boeren, leveranciers van technologieoplossingen en andere geïnteresseerde partijen opgeroepen zich aan te sluiten.

Nieuwe bedrijfsmodellen op de boerderij
Met dit initiatief laat DEMETER zien hoe een geïntegreerde benadering van bedrijven, gedrag en technologie boeren en de sector kan ondersteunen. Het biedt nieuwe bedrijfsmodellen op de boerderij en in de bredere agrofood-economie. Tegelijkertijd helpt het de waardevolle natuurlijke hulpbronnen van Europa te beschermen.

DEMETER bewaakt plantaardige en dierlijke producten tijdens hun levenscyclus van boerderij tot vork, verhoogt de winstgevendheid op de boerderij, verkleint de ecologische voetafdruk van de landbouw en vermindert het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De verzamelde gegevens worden gedeeld, waardoor nieuwe zakelijke kansen voor levensvatbare, duurzame plattelandsgemeenschappen worden ondersteund.

DEMETER heeft zeer specifieke doelstellingen:

Analyseren, aannemen en verbeteren van bestaande (en indien nodig nieuwe) informatiemodellen in de agrofoodsector, waardoor gegevensuitwisseling en interoperabiliteit tussen meerdere Internet of Things (IOT) en Farming Management Information Systems (FMIS). De informatiemodellen worden gebruikt om een ??basis te leggen voor het vertrouwd delen van gegevens tussen boeren.

Opbouw van mechanismen voor kennisuitwisseling, het leveren van een interoperabiliteitsruimte voor het agrofooddomein, het presenteren van technologieën en gegevens van verschillende leveranciers én het waarborgen van hun interoperabiliteit. Het gebruiken (en verbeteren) van een kernset van open standaarden in combinatie met zorgvuldig geplande beveiligings- en privacybeschermingsmechanismen.

De boer in staat stellen controle te krijgen in de datavoedselketen door een reeks nieuwe – op IoT gebaseerde – datagestuurde bedrijfsmodellen te identificeren en te demonstreren voor winst en samenwerking.

Opzetten van een benchmarkingmechanisme voor landbouwoplossingen en bedrijven, gericht op einddoelen in termen van productiviteit en duurzaamheidsprestaties van boerderijen, diensten, technologieën en werkwijzen. Op basis van een reeks belangrijke prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de agrarische gemeenschap.

De relatie met leveranciers omdraaien, via een innovatief model waarin leveranciers ervoor moeten zorgen dat een definitieve oplossing optimaal is voor de bestaande context van de boer en de uitgedrukte behoeften.

Aantonen van de impact van digitale innovaties in verschillende sectoren op Europees niveau.

Bron: FutureFarming

 

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.