De revolutie in de voedingsmiddelenindustrie

Footprint

Gepubliceerd op: 27 februari 2018

Er wordt al volop gewerkt aan innovaties, die tijd moeten besparen en ons gezonder helpen te leven. Ook moeten die ontwikkelingen leiden tot een beter bewustzijn van de voedingswaarde en de duurzaamheid van ons eten. Innovatie in de voedselketen draagt daarnaast bij aan vermindering van afval en verspilling. Dat schrijft het World Economic Forum op Forbes.

Dat verbeteringen binnen de voedingsmiddelenindustrie broodnodig zijn, blijkt wel uit het feit dat de helft van onze wereldbevolking niet voldoende eten tot zijn of haar beschikking heeft. Een onlangs gepubliceerd rapport van het World Economic Forum laat zien dat de invloed van innovatieve technieken op de voedingsmiddelenindustrie nog altijd achterblijft ten opzichte van bijvoorbeeld de gezondheidssector. Ter illustratie: sinds 2010 investeerde de voedingsindustrie 14 miljard dollar in 1000 start ups. Een schril contrast ten opzichte van de 145 miljard dollar die sinds die tijd is geïnvesteerd in start ups die actief zijn in de gezondheidssector.

Het rapport noemt twaalf technische innovaties die we de komende jaren kunnen zien opduiken in de voedingsmiddelenindustrie en waarvan consumenten, boeren, ontwikkelaars en investeerders de vruchten plukken. Volgens het rapport kan de inzet van deze innovaties al voor het jaar 2030 helpen bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Vleesvervangers

Een voorbeeld: is het ons in 2030 gelukt om 10 tot 15 procent van ons vleesverbruik te vervangen voor alternatieve proteïnen, dan kan 5 tot 10 procent van grond die hier nu voor wordt gebruikt, voor andere doeleinden worden ingezet. Even voor het beeld: dat gaat om een gebied dat groter is dan Duitsland.

Globale investeringen die op dit moment worden gedaan, komen nog niet overeen met datgene wat nodig is om voor echte opschudding te zorgen wat betreft innovaties die consumenten weten te bereiken en te beïnvloeden. De potentie is dan ook groot. Waar sommige ontwikkelingen zullen ontstaan op basis van invloeden op de markt, is voor andere ontwikkelingen inspanning vereist van alle belanghebbenden die waarde willen toevoegen aan mens en planeet. Het razendsnelle tempo waarin nieuwe technieken tot leven komen, vereist een continue aanpassing. Landen kunnen hiertoe aanzetten met een innovatieve leefomgeving, om lokale oplossingen een zetje te geven en economisch profijt te genereren.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.