De (data-) complexiteit van ‘personalised nutrition’

Activiteiten

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017

Klarenbeek – 12 oktober.

Tijdens de Dutch Agri Food Week 2017 staat voeding en gezondheid centraal. Het AgriFoodTech Platform ging deze middag in op toekomst van de persoonlijke voeding. Personalised Nutrition is een ‘buzz’ woord waarmee een toekomstbeeld geschetst wordt. Het is een beeld waarbij we op basis van DNA profielen en data over voeding, gezondheid en levensstijl een persoonlijke voedingsadvies krijgen om zo gezond mogelijk oud te worden.

Het speelveld
Makkelijker gezegd dan gedaan. Jo Goossens van ShiftN trapte de middag af met het speelveld waarmee we te maken hebben. Het speelveld van personalised nutrition kan niet los gezien worden van duurzaamheid, voedselzekerheid, lokale voedselproductie en zeker ook: maatschappelijke ontwikkelingen. Voeding en diëtiek heeft een zeer complexe plek in de maatschappij. Het is duidelijk dat we veel kennis kunnen ontwikkelen over het ideale (persoonlijke) voedingspatroon, maar dat we feitelijk aan de slag moeten met het menselijke gedrag dat hieraan gerelateerd is.

Voeding en gezondheid
Nadat de complexiteit enigszins is toegelicht is er door een aantal sprekers ingegaan op een aantal aspecten hiervan. Hans Westerhoff (Universiteit van Amsterdam) gaf als systeembioloog een kijkje op het chemisch proces van ons voedselsysteem. Ook hier is complexiteit het sleutelwoord. De manier waarop wij onze stofwisseling doen is uniek. Doordat ieder individu een eigen DNA profiel heeft, is een individuele voedingstherapie mogelijk. Er is al veel kennis beschikbaar over dit onderwerp, maar door het huidige systeem waarbij zowel industrie als consumenten niet wil veranderen, duurt het nog wel even voor deze kennis wordt toegepast.

Business
De reden daarvan is dat veel bedrijven hier nog geen goed businessmodel voor hebben ontwikkeld. Dat daar uitzonderingen in zijn, liet Thomas Bachet van Activy (onderdeel Zilveren Kruis Achmea) in zijn presentatie over Briljante businessmodellen in Food. Doordat we succesvol zijn in de zorg en we ouder worden, ligt er een nieuwe uitdaging in de gezondheid op latere leeftijd. Hierdoor is er transformatie nodig in zorg, verzorging en levensstijl. Voeding is hier ook een essentieel onderdeel van. Hoe en waarom bedrijven hier business uit halen wist Thomas toe te lichten aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.

Data over voeding
Wat is dan die gezonde voeding en hoe kunnen consumenten op dit moment al meer te weten komen hierover? Annet Roodenburg (lector aan HAS) gaf in haar presentatie een overzicht. Middels de schijf van vijf zijn er natuurlijk een aantal basisrichtlijnen voor consumenten beschikbaar. Hoe gaan we er echter voor zorgen dat consumenten ook daadwerkelijk gezonder gaan eten? Informeren is natuurlijk één deel van het verhaal. Dit wordt al veel gedaan met etikettering en barcode. Hierbij zijn producenten verantwoordelijk voor de juistheid van de data. Ook zijn er al een aantal apps beschikbaar en wordt er gewerkt aan de etiketwijzer. We kunnen veel met technologie, standaardiseren van data en zorgen voor zoveel mogelijk transparantie. Dan is natuurlijk de vraag of consumenten hier wat mee gaan doen.

Wetgeving
Als we het hebben over data, hebben we het ook over privacy en de wet- en regelgeving daar omheen. Jurist Karin Verzijden van Axon advocaten is specialist op het gebied van data en de privacywetgeving en is actief in de life science, waarbij (high-tech) voeding een groot onderdeel is. Om een goed persoonlijk voedingsadvies te krijgen, kun je je dna materiaal afstaan om dat te realiseren.. Dat er zowel bij de vergadering als bij het gebruik van data een hoop juridische aspecten komen kijken was wel helder. Ook nam ze de aanwezigen mee in een aantal wetswijzigingen die eraan zitten te komen, zodat iedereen weer een beetje up-to-date was. Zo zullen we rekening moeten houden met het ‘recht op vergetelheid’ waarbij iemand kan eisen dat al zijn gegevens uit specifieke databases gewist moeten kunnen worden. Hier moet een hele (data-) keten op ingericht worden om dit te realiseren. Is het bedrijfsleven hier op tijd klaar voor?

Met informatie naar nieuwe voedselproductiemethoden
Data alleen is niet voldoende. We moeten er ook informatie van maken. Voor Marijana Radonjic, CEO van Edgeleap is dit core business. Zij zien een toekomst waarbij (management) beslissingen steeds meer gedaan worden op basis van informatie die gebaseerd is op een heleboel data. Zij gaf een voorbeeldcase waarbij een voedselproducent een product heeft dat bedoeld is voor een bepaalde beroepsgroep. De vraag daarbij is, of er wetenschappelijk bewijs is dat de marketing van het product kan ondersteunen, maar ook nieuwe kennis kan vergaren om het product te verbeteren. Ook gaf Marijana ons een kijkje in de toekomst van informatietechnologie. Hoe ver zijn we nu en wanneer kunnen we echt aan de slag met zaken als ‘deep learning’ en ‘artificial intelligence’?

Debat
Aan het eind van de middag was er een lagerhuisdebat georganiseerd. Aan de hand van een aantal stevige stellingen konden deelnemers hun mening uiten. Deze stellingen werden gepresenteerd en toegelicht door de sprekers. Het werd een levendige sessie waarbij de debaters hun mening konden verdedigen en overige deelnemers konden overhalen zich achter hun mening te scharen. Bij veel stellingen stond het gebruik van persoonlijke data centraal.

Conclusie
De Buzz rondom ‘personalised food’ of ‘personalised nutrition’ zal nog wel even blijven rondzingen. Het speelveld is complex en er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat we allemaal een app (of andere tool) hebben waarop te lezen is wat jouw eigen, persoonlijke voedingsadvies is. Dat er hard aan gewerkt wordt, is ook duidelijk. Kennis, mogelijkheden en urgentie en behoefte komen steeds dichter bij elkaar, waardoor ontwikkelingen door kunnen blijven gaan.

De presentaties van de dag zijn hier te vinden:

01. Jo Goossens- ShiftN Personalised Nutrition

02. Hans Westerhoff Nutrigenomics

03. Thomas Bachet – Actify- Briljante Business Modellen in Food

04. Annet Roodenburg – HAS Gezonde voeding & data

05. Karin Verzijden – Axon Juridisch kader food data protectie

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.