Consumentenacceptatie van gepersonaliseerde voeding

Gezonde Voeding

Gepubliceerd op: 13 september 2017

Het aantal mensen in Nederland dat lijdt aan gezondheidsproblemen in verband met een ongezond voedingspatroon stijgt nog steeds: er zijn steeds meer patiënten met obesitas en daarmee gepaard gaande problemen zoals diabetes type II en hart- en vaatziekten. Wat is een mogelijke oplossing? 

Volksgezondheidcampagnes – met één uniforme aanpak – hebben nauwelijks effect op het tegengaan van voedingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten. Recente wetenschappelijke studies op het gebied van voeding tonen aan dat de verschillen tussen individuen bepalen hoe onze gezondheid wordt beïnvloed door ons dieet. Dit impliceert dat verschillende mensen anders reageren op specifieke diëten.

Personalised nutrition: meten van verschillende factoren
Mensen verschillen op tal van manieren: niet alleen fysiek, maar ook sociaal en psychologisch. Naast inzicht in het voedingspatroon, moeten andere eigenschappen van een individu mee worden genomen als basis voor personalisatie. Idealiter moet een persoonlijk advies rekening houden met de unieke omstandigheden van de mens. Niet alleen sociaal-demografische kenmerken, zoals huishoudelijke samenstelling of leeftijd, maar ook sociaal-psychologische factoren moeten worden gemeten om voedingsadvies aan te passen aan de persoon.

Wat zijn de afwegingen? 
Mensen die geconfronteerd worden met een mindere gezondheidstoestand, bijvoorbeeld door hoge bloeddruk of obesitas, zijn gemotiveerder om zich aan een gepersonaliseerd voedingsadvies te houden. Toch verschillen ook zij in de bereidheid om hun levensstijl aan te passen. Het moet daadwerkelijk duidelijke voordelen opleveren en deze moeten veelbelovender zijn dan reguliere voedingsaanbevelingen. Mensen maken ook een afweging tussen de voordelen die ze kunnen verkrijgen en de risico’s die het met zich meebrengt om persoonlijke informatie te delen. In deze afweging weegt de consument de commerciële belangen van de aanbieders en hun eigen voordeel af. Een ander aspect dat in aanmerking moet worden genomen, is de mate waarin consumenten bereid zijn verschillende technologieën en metingen te gebruiken (doe-het-zelf-meten met technologieën) die betrokken zijn bij een gepersonaliseerde aanpak.

Communiceren van persoonlijk advies
Er moet meer aandacht worden besteed aan de wijze waarop gepersonaliseerde adviezen met de consument worden gedeeld. De ene consument heeft meer informatie nodig, terwijl de ander met minder informatie tevreden is. Daarnaast prefereren sommige mensen meer keuzemogelijkheden dan andere mensen.

Bedrijfsmodellen
Steeds meer bedrijven specialiseren zich in het personaliseren van voedingsadvies op basis van persoonlijke kenmerken van de consument. Vooral de wijze waarop ze data verzamelen, de insteek van het advies en het type informatie dat ze inwinnen lopen aardig uiteen. Zoals hoe het advies gepersonaliseerd is (voedselinname, fysieke gezondheidsindicatoren, DNA), doelgroep (bijv. overgewicht), communicatiekanaal (persoonlijk contact of via het internet) of strategische partnerschappen van de aanbieder (bijv. bij een aanvullend producent).

Dit artikel is eerder op de website van Wageningen University & Research (WUR) verschenen.

Agenda / Evenementen

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.