AgriFoodTech Platform

Technologische en sociale innovatie in de gehele agrifood sector zijn noodzakelijke ingrediënten voor een duurzame toekomst. De wereld verandert, technologische ontwikkelingen gaan snel en de maatschappij verandert snel. Door technologische, maatschappelijke en sociale vernieuwing met elkaar te verbinden, ontstaat er een vliegwiel dat bijdraagt aan een duurzame toekomst. Het STT rapport ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’ en de mede daarop gebaseerde technologie roadmap ‘High Tech to Feed the World’ zijn directe aanleidingen om via het platform ook de maatschappelijke en sociale aspecten van innovatie in de agrifood sector aandacht te geven.

Visie op de Nederlandse AgriFoodTech sector

Nederland is uniek. Doordat we alle ingrediënten bij elkaar hebben op een klein oppervlakte, kan het dienen als de perfecte proeftuin. Door de intensieve koppeling te versterken tussen Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech & ICT en design vindt acceleratie van innovatie plaats. Dit biedt veel economische en maatschappelijke kansen wat resulteert in een hogere toegevoegde waarde voor alle sectoren.

Missie AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie op gang brengen en verbreden. Hiermee wil zij bijdragen aan een leefbare, welvarende en duurzame wereld, waarbij Nederland als voorbeeldland centraal staat. Middels het ontwikkelen van sociale en technologische innovaties kan het platform bijdragen aan het verstevigen van de (economische) positie van Nederland.

Ambitie

Het AgriFoodTech Platform wil met behulp van multidisciplinaire samenwerking een vijftal maatschappelijke thema’s benoemen in de eerder genoemde sectoren en rondom deze thema’s bewustzijn, beïnvloeding en betrokkenheid vergroten op het snijvlak van maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen.

Stakeholders

Belangrijkste stakeholders zijn de consumenten/burgers/studenten en het bedrijfsleven.

Het AgriFoodTech Platform netwerk

 

AgriFoodTech Platform in Beeld

Wil je meer weten over het AgriFoodTech Platform? Bekijk dan ook eens onze video’s op AgriFoodTech Platform in beeld.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie op gang brengen en verbreden.
Neem ook een kijkje op ons Videokanaal. Wat vind jij van de ontwikkelingen?