AgriFoodTech Platform gaat zelfstandig verder

Nieuws

Gepubliceerd op: 19 december 2018

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en landbouworganisatie LTO zetten het AgriFoodTech Platform door. Het Platform is drie jaar geleden van start gegaan als een 3-jarig programma met financiering vanuit de overheid. Deze week is besloten dat het platform zelfstandig verder gaat.  

Ook andere partners, zoals FNLI, 4TU en de Groene Tafel blijven graag betrokken bij het platform. Partijen zullen maatschappelijk verantwoord innoveren in de agrifood nog sterker onder de aandacht brengen en doorgaan met het organiseren van events en activiteiten.

Het platform gaat zich ook hard maken voor innovaties die veelbelovend zijn, maar die nog niet ver genoeg zijn om geïmplementeerd te worden in de markt. Het platform helpt om de innovatie op korte termijn gereed te krijgen, zodat deze zo snel mogelijk bij de boer, tuinder of levensmiddelenfabrikant gebruikt kan worden.

Ook Het AgriFoodTech Congres blijft bestaan, waarbij het platform wel de samenwerking met het ministerie van LNV wil blijven houden.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.