AgriFoodTech Platform Congres: 8 x breakoutssessies

Innovaties

Gepubliceerd op: 27 augustus 2017

Track 1: Provincie Noord Brabant | Internet of Food: Personally Processed (English) & Kitchen Table Dialogue – zaal: Limousin 3

Matthew Lange – Research Food and Health Informatician

The burgeoning Internet of Food (IoF) holds potential to enable scalable science, disrupt markets, and transform global food systems in ways previously not possible. While first-movers defining IoF language, data shapes, and transactional protocols will certainly be positioned for leverage; IoF effects are transformational on the level of generational social movements–an opportunity to align market forces and the profit motive with the desire to improve the environment, individuals, and society. The Internet of Food is an opportunity for our global village to enable market participants to value and compete to deliver more sustainable, healthier, and more delicious foods.

Kitchen Table Dialogue

3 Dutch AgriFood companies will share their knowledge about development on data, IoF and better and personal food.

Moderator: Sascha Bloemhoff 

Anne-Marie Spierings   – Deputy Agricultural Developments Province Noord-Brabant

Theo Thewessen – Partner Geodan, Lecture HAS
Provider of Location information as binding factor for societal and foodrelated challenges.

Steven Vaassen – Consumer Marketing Director Kitchen Appliances at Philips
The consequences of trends like IoF, personalized nutrition and digitalization for our organization

Tobias Camps – CEO FoodforCare
New food concept, specially developed with healthy, fresh ingredients with functional nutrients, that are important for individual patients

Matthew Lange – Food and Health Informatician, Principal Investigator, IC3-FOODS
Associate Director, Initiative for Wireless Health & Wellness
UC Davis and UC Davis Health System

 


Track 2: Grow Campus | Pionieren in de korte keten (NL) – zaal: Dexter 25-28

Het concept ‘korte keten’ is hot in de agrifood sector. Door het aantal schakels tussen consument en producent te minimaliseren wordt niet alleen een efficiency slag beoogd. Vooral duurzaamheid (minder foodmiles), transparantie (weten wat je eet) en de connectie tussen de eter en de maker spelen een belangrijke rol.

In deze sessie laten we twee ondernemers aan het woord die succesvol pionieren in de korte keten. Gedreven vanuit een visie om het anders te doen, nemen ze ons mee in hun ervaringen bij de ontwikkeling van gezond business model. Hierin o.a. aandacht voor transport & logistiek, duurzaamheid, marketing & communicatie.

Mike Venekamp is eigenaar van Atlantis Handelshuis. Hij levert lokaal geproduceerde (vers-)producten aan vooral zorginstellingen en daarnaast horeca. Met een duidelijke missie: duurzaamheid en gezondheid staan voorop. En een focus op de directe regio, dus zo min mogelijk foodmiles.

Janco Heida is oprichter van de Streekboer.nl. Op dit platform verbindt hij consumenten aan lokale producenten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot een gezond voedselsysteem. Lekker en goed eten voor een eerlijke prijs, zowel voor de consument als de boer. Inmiddels levert de Streekboer aan meer dan 300 klanten.

 


Track 3: Post Harvest Network | Stop Food Waste (English) – zaal: Dexter 21-24

Stop Food Waste: Dutch innovation for efficient food chains in emerging markets

Het Postharvest Network heeft afgelopen jaren een eigen en unieke methode ontwikkeld om, in samenwerking met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, de naoogst verliezen in ontwikkelingslanden aanzienlijk te verminderen. Deze methode is in een aantal landen in concrete projecten toegepast. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien op welke wijze de methode in de praktijk wordt toegepast en welke kansen er liggen voor Nederlandse bedrijven. Ook zullen de plannen voor de toekomst van het Postharvest Network worden uiteengezet. Daarbij is ruime gelegenheid om met de inleiders in discussie te gaan. Dirk ’t Hooft, chairman van het Postharvest Network, zal de bijeenkomst voorzitten en het programma ziet er als volgt uit:

* Michiel van Erkel, Directeur International Agricultural Business van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geeft inzicht in het Nederlandse belang van het Postharvest Network. Naast de belangrijke bijdrage aan het reduceren van voedselverliezen ontstaan er nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Maar hoe ontwikkelt zich de business case van het reduceren van voedselverliezen? En welke rol speelt het netwerk van Landbouwraden daarbij?
* Bhairavi Jani, CEO van de Indiase logistieke dienstverlener SCA, zal haar ervaringen over de samenwerking met het Postharvest Network delen, met name op het gebied van het herinrichten van enkele specifieke agrofood ketens. Zij zal daarbij specifiek ingaan op de kansen voor toekomstige samenwerking met Nederlandse bedrijven.
* Mercedes Nimo, Staatssecretaris van Voedsel & Drank van het Ministerie van Agro-industrie in Argentinië, spreekt over de ontwikkeling van de agrosector in Argentinië. De nieuwe regering van Argentinië heeft grote ambities voor de wereldwijde positie van de Argentijnse agrosector en is geïnteresseerd in Nederlandse technologie, kennis en investeringen. Hoe kunnen deze kansen voor Nederland verzilverd worden met tegelijkertijd de ambitie om de kwaliteit in de keten te verhogen en verliezen te verlagen?
* Tenslotte zal Toine Timmermans van Wageningen UR ingaan op de toekomst van het Postharvest Network. AgriProFocus, FME en WUR zullen het netwerk gezamenlijk verder ontwikkelen. Dit biedt veel perspectief voor Nederlandse bedrijfsleven.


 Track 4: Rogier van Kralingen | De storytelling van ons voedsel (NL) – zaal: Dexter 30

In de workshop Storytelling for Food van dagvoorzitter Rogier van Kralingen kijken we naar de belangrijkste storytelling lessen uit de film, literatuur, design en muziek. Rogier put daarbij uit de lessen van de grootste verhalenvertellers ter wereld naast zijn eigen ervaring met productiebedrijf The Whole Story. Hij bespreekt tientallen voorbeelden van succesvolle communicatie zowel binnen als buiten de foodsector.

Rogier laat ons zien dat de beste verhalen altijd gaan over de weg ergens naar toe in plaats van enkel het communiceren van een eindresultaat. De nadruk ligt op het generen van emotionele betrokkenheid. In de workshop staan we dan ook uitgebreid stil bij de rol van emoties in jouw boodschap en hoe je het hart kan raken van je B2B klanten, de consument en het stakeholders netwerk


Track 5: TUS Expo | Feeding the world with Drones (English) – zaal: Dexter 11-14

The buzz word Precision Agriculture is not just buzzing, it is reality. It provides farmers all over the world valuable agronomic information in a user friendly manner. The rapid introduction of the use of drones and robotics result in higher efficiency, larger harvest and more sustainability for the world we have to feed. In the workshop “Feeding the world with Robotics” we give insight in the real world showing best practices by Agri specialized drone service providers, the end-user experience and the development of drone projects in Africa.

Our heroes are:

Lucas van Oostrum  (moderator) – AeroVinci – www.aerovinci.com

Giacomo Rambaldi – Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation – www.cta.int/en/

Bert Rijk – CropZoomer & Wageningen University – www.cropzoomer.farm

Jos Leenders – Agrifirm


Track 6: 4TU | What’s Cooking at 4TU (English) – zaal: Dexter 19

Robots are getting a lot of attention nowadays. Also in the agro-food domain robots are making their in-roads. Major steps are still to be expected. The four Technical Universities of the Netherlands have  research programs in place to further the advancements in robotics. Agrifood is one of the important application domains . In this presentation we will present what is cooking at 4TU in this domain. If you are interested to get a glimpse into the future, then you should visit this session.

Moderator: Ir. Gerard Beenker, Eindhoven University of Technology

Prof. dr. ir. Eldert van Henten (Wageningen University and Research): Challenges and opportunities of robotics in the Agri-food chain

Prof. dr. ir. Dannis Brouwer (University of Twente): Advances in Robotic mechanisms

Dr. Guido de Croon (Delft University of Technology): Drones in Greenhouses

Dr. ir. René van de Molengraft (Eindhoven University of Technology): Crops from a robotic perspective


Track 7: VIAS | Data Science for Agricultural Performance (English) – zaal: Dexter 15-16

Data Science for Agricultural Performance

In-depth interview with Aaron Ault and the Agrifood Data Innovation Award (English)

This workshop discusses the challenges for agricultural engineers and practitioners, suppliers of technology and ICT, regulatory bodies and science associated to a more data intensive farming. The main speaker is Mr. Aaron Ault – farmer and data scientist. The session will be shaped as an interactive interview. During the workshop, also the Agrifood Data Innovation Award will be presented.

The essence of Agriculture 4.0 is that more and better data leads to better farming practices, which in turn leads to a more lean, green and clean production. There are many sources of data, including the farmer, machinery and on-farm sensors. Early adopters, scientists and industry are enthusiastic. The promises are huge: Data intensive farming should lead to less waste across the food chain, cleaner production with limited or no spills on external inputs, higher efficiency in production and – maybe not the least – higher resilience to weather anomalies, price volatility, pests and diseases and other external factors. Although the ICT inventions are flooding the agri-sector, the breakthrough of data intensive farming, (re)use of data and data analytics on farms and across sectors is yet in its infancy. The growth of smarter farming, farming 4.0, will continue in the coming decades.

This session is organised by VIAS, a non-profit society of professionals for ICT in Agriculture, Green environment and Food. VIAS focusses on development and endorsement of talent bridging ICT and Agriculture. VIAS was founded in 1987 and has a heritage of 30 years in appreciating and advocating ICT in Agriculture.


Track 8: Rabobank – Versnellen van Innovatie binnen Food en Agri (NL) – zaal: Dexter 17 – 18

‘Growing a better world together’ is de slogan van Rabobank, waarbij het duurzaam produceren van voedsel centraal staat. Aan de hand van innovatieve business cases wordt gekeken naar financieringsmodellen die het succes van innovatie mogelijk maken. Innoveren en ook investeren doe je samen.  Inzet van netwerk, kapitaal en kennis zijn cruciaal. Daarom verzorgt de Rabobank deze interactieve sessie. Deelnemers en sprekers gaan met elkaar in gesprek over de volgende stap van innovatie.

Sprekers:

Niels Snoep & Michiel Klompenhouwer – Innovatie F&A Nederland bij Rabobank

Eelco Osse – directeur Machinefabriek Boessenkool

Meld je direct aan voor het AgriFoodTech Platform Congres.

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.