8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel

Gezonde Voeding

Gepubliceerd op: 24 januari 2018

Nederland heeft een vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda (NWA) opgesteld. Deze bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen, die in een bottom-up proces met veel mensen en partijen zijn geïdentificeerd. De agenda nodigt uit om gezamenlijk — wetenschap, bedrijfsleven, overheid, samenleving — nieuwe routes uit te stippelen. Een van die routes is ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’.

8 gamechangers

De trekkers van deze route zijn de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systems & Materialen. De afgelopen twee jaar hebben zij stakeholders gemobiliseerd en gecommitteerd om samen te gaan werken aan één mondiale gamechanger op het gebied van voedsel met economische en wetenschappelijke impact voor de thuisbasis Nederland. Bekijk het hele document!

Agenda / Evenementen

Geen events bekend

Videokanaal

Het AgriFoodTech Platform heeft de nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de voedselproductie in beeld gebracht.